dellstore@dc4.cz

New registration

Přihlašovací údaje

Billing address

If you are a czech company, at first please fill in your ID No. and we will try to complete rest of the form.

Delivery address

You can add other delivery addresses at any time after your registration.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace objednávek a případných obchodních jednání. V případě speciální nabídky je také oprávněným zájmem DC4 provádět prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky. Osobní údaje mohou být předány dalším společnostem v souvislosti s realizaci dopravy zboží nebo zprostředkovaní platebního styku. Máte právo na přístup, opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu. Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let od poslední objednávky. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nemá vplyv na zpracování objednávek. Máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

complete registration