dellstore@dc4.cz

Nová registrace

Přihlašovací údaje

Fakturační údaje

Pokud jste firma, vyplňte nejdříve IČ a zbytek údajů se pokusíme doplnit automaticky.

Dodací adresa

Další dodací adresy můžete přidat ke svému účtu kdykoli po registraci.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace objednávek a případných obchodních jednání. V případě speciální nabídky je také oprávněným zájmem DC4 provádět prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky. Osobní údaje mohou být předány dalším společnostem v souvislosti s realizaci dopravy zboží nebo zprostředkovaní platebního styku. Máte právo na přístup, opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu. Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu 10 let od poslední objednávky. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nemá vplyv na zpracování objednávek. Máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Podrobné informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

dokončit registraci